Grondeigenaren

Van de grond komen

Help ons projecten te realiseren met uw kansrijke locatie

Op zoek naar plek

Veel mensen kennen tiny houses inmiddels wel. Minder algemeen bekend is dat het vinden van een plekje om een tiny house te plaatsen de meest lastige opgave is.
Als organisatie maken we ons sterk om tiny-house-projecten te realiseren op kansrijke locaties. Soms vinden we deze locaties zelf, maar meestal neemt een grondeigenaar het initiatief.

Kom in gesprek

Heeft u ruimte voor tiny houses? Wij komen graag met u in contact en denken met u mee!

Aandachtspunten

Een aantal punten zijn belangrijk als het gaat om grond voor tiny houses.

Is de bestemming van de grond bouwgrond, dan is de locatie vaak kansrijk. Gaat het om tuin- of landbouwgrond en ligt die in een buitengebied, dan stelt de gemeente daaraan vaak eisen. Als het bijvoorbeeld een erg open locatie met weinig bebouwing is, dan moet het project aansluiten op bestaande bebouwing en mag het zichtlijnen niet verstoren. Als die mogelijkheden er zijn kan zo’n locatie kansrijk zijn. Uitzonderingen daargelaten, zijn recreatiebestemmingen geen kansrijke locaties.

Locaties voor een tiny house

Een aantal eigenschappen maken grond nog aantrekkelijker voor tiny houses. Voor het gebruik van zonnepanelen is het bijvoorbeeld gunstig als de locatie een goede ligging heeft ten opzichte van de zon. Het is prettig als er een mogelijkheid is om een back-up voor stroom en water te maken. Voldoende ruimte naast de tiny houses is altijd welkom. Daarop kan een helofytenveld met bergingsvijver worden ingericht.

Moestuin of heemtuin bij een tiny-house-locatie

De gemeente en bewoners hebben vaak de wens om een moes- of heemtuin aan te leggen. Voor parkeerruimte geldt meestal een standaardeis van 1,5 parkeervak per huisje. Een andere voorwaarde die gemeenten regelmatig stellen is dat er een gezamenlijke schuur wordt geplaatst. Tot slot is het wenselijk dat het terrein bereikbaar gemaakt kan worden vanaf de centrale weg.

Duurzame huisjes op uw grond

Hebt u een stuk grond dat past bij ons verhaal en is er minimaal ongeveer 400m2 ruimte voor 3 à 4 huisjes? Stuur ons dan zeker een bericht. Wij gaan graag met u in gesprek en denken met u mee!

Interesse?