Verschil tiny en small verdwijnt

Verschil tiny en small verdwijnt

Eenvoudiger beleid

Het Kontakt meldt dat de gemeente Molenlanden het beleid rondom tiny houses eenvoudiger wil maken. Het verschil tussen een tiny house van maximaal 50m2 en een small house van maximaal 60m2 komt daarom te vervallen.

Opmerking?